Misja

Misja i wartości promowane przez klub HAYABUSA
 

Misją NASZEGO KLUBU jest promowanie dyscypliny, koncentracji oraz szerzenie kultury fizycznej, samorozwoju, samoobrony i współpracy.

W klubie Shorin-Ryu Karate, misja jest dla nas przewodnikiem i inspiracją. Dążymy do tego, aby każdy członek klubu mógł czerpać korzyści z treningów karate nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale także duchowej i mentalnej. Pragniemy, aby nasi uczniowie stawali się silniejsi, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, i żeby zdobyli umiejętności, które będą miały znaczenie przez całe życie.

Dążymy do tego, aby tworzyć silną, zaangażowaną społeczność karate, w której każdy ma szansę osiągać swoje cele, rozwijać się i czerpać radość z praktyki sztuk walki. Przez dyscyplinę, koncentrację, szerzenie kultury fizycznej, samorozwój, samoobronę i współpracę, staramy się wpływać na życie naszych członków pozytywnie i inspirować ich do osiągania najlepszej wersji siebie.

Dyscyplina

W naszym klubie dążymy do zapewnienia uczniom dogłębnego zrozumienia dyscypliny jako kluczowego elementu w ich treningu.  Poprzez surowe wytyczne i rygorystyczny program, uczymy naszych członków samodyscypliny oraz odpowiedzialności i poszanowania dla innych.

Przez regularne treningi i wyzwania, uczymy ich systematyczności i oddania, co prowadzi do osiągania postępów w umiejętnościach karate co owocuje wzmocnieniem samodyscypliny.

Koncentracja

Koncentracja jest kluczowym aspektem w naszym klubie. Uczymy naszych uczniów, jak skupić się na jednym zadaniu i wykorzystać pełny potencjał swojego umysłu i ciała. Poprzez techniki oddechowe, medytację oraz koncentrację na detalach, rozwijamy ich umiejętność skupienia się w stresujących sytuacjach zarówno na macie treningowej, jak i poza nią.

Umiejętność koncentracji bardzo przydaje się podczas efektywnego wykonywania różnych czynności w pracy i czasie wolnym.

Dyscyplina

Samorozwój jest nierozerwalnie związany z naszą misją. W klubie Shorin-Ryu Karate stawiamy na indywidualny rozwój naszych członków. Zapewniamy im możliwość ciągłego rozwoju umiejętności karate, podnoszenia swoich umiejętności technicznych i zdobywania nowych stopni mistrzowskich.

Samoobrona jest kluczowym elementem treningu w naszym klubie. Uczymy naszych członków skutecznych technik obronnych, które mogą zastosować w sytuacjach zagrożenia. Stawiamy na rozwijanie pewności siebie, umiejętności oceny sytuacji i szybkiego reagowania w sytuacjach konfliktowych.

Szerzenie kultury fizycznej

Szerzenie kultury fizycznej to kolejny ważny aspekt naszej misji. Pragniemy propagować aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród naszych członków i społeczności lokalnej. Poprzez regularne treningi karate, inspirujemy ludzi do dbania o swoje ciała, poprawiania kondycji fizycznej i budowania siły oraz elastyczności.

Organizujemy pokazy, występy i otwarte treningi, aby zachęcić ludzi do zapoznania się z karate i dołączenia do naszego klubu. Chcemy, aby każdy miał szansę skorzystać z korzyści, jakie niesie ze sobą regularna aktywność fizyczna i praktyka sztuk walki.

Współpraca

Współpraca jest fundamentem naszego klubu. Kładziemy duży nacisk na budowanie zdrowych relacji między członkami klubu. Uczymy naszych uczniów wartości pracy zespołowej, wzajemnego wsparcia i szacunku dla innych. Poprzez partnerstwo treningowe i wspólne cele, rozwijamy umiejętność współpracy i budujemy silną społeczność karate, w której każdy czuje się doceniony i zmotywowany do osiągania sukcesów razem.

W klubie UKS HAYABUSA, wiemy, że współpraca jest kluczem do wzrostu i rozwoju. Dlatego organizujemy grupowe treningi, warsztaty i wydarzenia, które umożliwiają naszym członkom pracę z innymi adeptami sztuk walki. Uczyć się od siebie nawzajem, wymieniać doświadczenia i wspólnie doskonalić umiejętności - to ważne elementy naszej misji.