Aleksander Staniszew

Aleksander Staniszew, czyli początek karate w Polsce

Aleksander Staniszew to postać wyjątkowa w historii karate w Polsce. Jego wkład w rozwijanie tej sztuki walki na naszym terenie jest nieoceniony. Jako pionier karate, wprowadził oryginalne techniki i tradycje karate z Okinawy na polską arenę sztuk walki. Jego pasja i determinacja w kształtowaniu karate w Polsce przyczyniły się do stworzenia trwałych struktur oraz wykształcenia wielu karateków.

Aleksander Staniszew to postać wyjątkowa w historii karate w Polsce. Jego wkład w rozwijanie tej sztuki walki na naszym terenie jest nieoceniony. Jako pionier karate, wprowadził oryginalne techniki i tradycje karate z Okinawy na polską arenę sztuk walki. Jego pasja i determinacja w kształtowaniu karate w Polsce przyczyniły się do stworzenia trwałych struktur oraz wykształcenia wielu karateków.

Staniszew nie tylko przyczynił się do upowszechnienia karate, ale także stał się autorytetem i mentorem dla licznych pokoleń karateków w naszym kraju. Jego wkład w rozwijanie tej dyscypliny sportu jest nieoceniony i pozostawił trwały ślad w historii karate w Polsce. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tej wybitnej postaci, która niewątpliwie dla wielu jest wzorem do naśladowania.

Jak shorin-ryu przywędrowało do Polski?

Okinawa Shorin-Ryu Karate obecne jest w Polsce od ponad czterdziestu lat, co czyni je trzecim pod względem stażu stylem karate w naszym kraju. Rozpoczęcie uprawiania Shorin-Ryu w Polsce datuje się na otwarcie pierwszego Dojo Shorin-Ryu w Pińczowie w 1981 roku. Sensei Aleksander Staniszew, który równocześnie praktykował inne sztuki walki, takie jak Matsubayashi-Ryu, Kyokushinkai, boks i Ju-jutsu, nawiązał kontakt z przedstawicielami Okinawa Shorin-Ryu Karate w Stanach Zjednoczonych. Sensei Sid Campbell, pierwszy Amerykanin, który w 1964 roku założył w USA Dojo Shorinkan oraz sensei Frank Hargrove, Prezydent United States Shorin-Ryu Karate Association, odegrali istotną rolę w wprowadzeniu Shorin-Ryu do Polski.

28 maja 1981 roku powstała pierwsza sekcja Shorin-Ryu przy Ognisku TKKF w Pińczowie pod nazwą Centrum Shorin-Ryu Karate. 10 lipca 1985 roku Centrum Shorin-Ryu Karate zostało oficjalnie przyjęte do United States Shorin-Ryu Karate Association, a sensei Staniszew został mianowany Dyrektorem Okinawa Shorin-Ryu Karate w Polsce. W 1986 roku pojawiły się artykuły o Shorin-Ryu w krajowej prasie, a sylwetka sensei Aleksandra Staniszewa została zaprezentowana w międzynarodowej publikacji "The 100 Year History of Shorin-Ryu Karate" z okazji jubileuszu.

W 1989 roku sensei Staniszew prowadził treningi Shorin-Ryu w Republice Federalnej Niemiec i w Belgii, zdobywając jednocześnie medal w Międzynarodowym Turnieju All Style Karate w Norymberdze. Shorin-Ryu zostało oficjalnie uznane w Monitorze Polskim jako dyscyplina uprawiana w Polsce. To wszystko przyczyniło się do znacznego zainteresowania Shorin-Ryu w Polsce, gdzie z różnych zakątków kraju zaczęli przyjeżdżać karatecy na treningi w Pińczowie, a także powstawały kluby Shorin-Ryu w wielu województwach. Od 1990 roku polscy instruktorzy regularnie uczestniczą w Międzynarodowych Stażach Shorin-Ryu, prowadzonych przez renomowanych mistrzów z Okinawy, kilka razy w roku.

Polska Unia Shorin-Ryu

12 kwietnia 1991 roku sensei Aleksander Staniszew zarejestrował Polską Unię Shorin-Ryu Karate w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Założycielami tego związku były Kluby Shorin-Ryu, takie jak Pińczowski, Kielecki i Miechowski. Sensei Kenyu Chinen z Okinawy rozpoczął wtedy cykl stałych staży Shorin-Ryu Karate w Polsce. W 1993 roku, opierając się na programie opracowanym przez sensei Staniszewa i zatwierdzonym przez Centralny Ośrodek Sportu UKFiT, rozpoczęły się pierwsze kursy instruktorskie Shorin-Ryu. W tym samym roku Polska Unia Shorin-Ryu Karate została przyjęta do World Oshukai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation, międzynarodowej organizacji z siedzibą na Okinawie.

Stan karate w Polsce

W głównym Dojo Shorin-Ryu w Pińczowie regularnie prowadzone są zajęcia gościnne przez instruktorów z USA, Belgii, Republice Federalnej Niemiec, Malezji i Japonii. W 1994 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski Shorin-Ryu Karate. W 1997 roku polska drużyna Shorin-Ryu wzięła udział w treningach na Okinawie, miejscu narodzin karate, co znacząco umocniło pozycję Shorin-Ryu zarówno w międzynarodowych strukturach, jak i na krajowej mapie karate.

Obecnie Okinawa Shorin-Ryu Karate w Polsce to stabilne programy nauczania, doświadczona kadra instruktorska, regularne comiesięczne ogólnopolskie staże, coroczne wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe seminaria szkoleniowe, coroczne wizyty okinawskiego mistrza Kenyu Chinena (10 dan) w Polsce, a także organizacja zawodów ogólnopolskich i udział w międzynarodowych turniejach na różnych kontynentach.

Kilka faktów

Aleksander Staniszew, urodzony w 1955 roku, jest wybitnym przedstawicielem sztuk walki w Polsce, szczególnie znanym jako autoryzowany reprezentant Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo na terenie naszego kraju. Jego rozległy dorobek obejmuje godne naśladowania osiągnięcia w świecie sztuk walki oraz wyjątkowe wykształcenie.

Staniszew posiada imponujące stopnie mistrzowskie, w tym 9 dan w Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz 7 dan w Okinawa Kobudo. Jednak jego edukacja to również dodatkowy aspekt, na który należy zwrócić uwagę. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zdobywając tytuł magistra inżyniera hutnictwa. Ponadto, uzyskał doktorat na Międzynarodowym Uniwersytecie w Missouri, USA. Wzmacniając swoje kompetencje w dziedzinie edukacji fizycznej, ukończył studia podyplomowe na kilku renomowanych uczelniach w Polsce, w tym na Akademii Wychowania-Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wyższej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie. Za swoje osiągnięcia otrzymał tytuł Profesora Oświaty nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dziedzinie edukacji posiada tytuły profesora oświaty, doktora sztuk walki, doktora honoris causa filozofii sztuk walki, nauczyciela dyplomowanego wychowania fizycznego, menedżera sportu, trenera klasy I karate, trenera klasy II karate, menedżera edukacji sportowej, instruktora sportu Shorin-Ryu Karate, instruktora rekreacji Shorin-Ryu Karate oraz instruktora rekreacji Ju-Jutsu.

Jego droga w sztukach walki obejmuje wieloletnią praktykę, rozpoczętą w latach 70. od Matsubayashi Shorin-Ryu Karate, a od 1973 roku kontynuowaną w Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo, co trwa do dnia dzisiejszego. W latach 1974-1991 równolegle trenował także Kyokushinkai Karate, Ju-Jutsu oraz Seibukan Shorin-Ryu Karate.

Jego najważniejsze osiągnięcia obejmują wprowadzenie oryginalnego Karate z Okinawy oraz sztuki walki bronią z Okinawy, czyli Kobudo, do Polski. W roku 1981 stworzył stałe struktury do funkcjonowania Okinawa Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo w Polsce. Dzięki swojej pasji i determinacji wykształcił ponad 300 czarnych pasów, a także uczestniczył w ponad 150 międzynarodowych szkoleniach Shorin-Ryu Karate oraz Kobudo, w tym wielokrotnie na Okinawie w latach 1997-2023. Był korespondentem prasowym amerykańskiego magazynu o sportach walki "The Fighter International" w latach 1987-91 oraz zdobywcą brązowego medalu na Międzynarodowych Mistrzostwach All Style Karate w RFN w 1987 roku. Wielokrotnie prowadził staże ogólnopolskie i międzynarodowe z karate i kobudo oraz prowadził szkolenia Shorin-Ryu Karate w Belgii, RFN, Francji, Japonii i Kanadzie. Wprowadził Shorin-Ryu Karate (W.O.F.) do Indii, Czech i Słowacji. Organizował liczne międzynarodowe imprezy sportowo-szkoleniowe w dziedzinie karate, w tym pierwsze w Polsce wielostylowe seminarium z mistrzami z Okinawy w 2002 roku. Jest również autorem wielu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu metodyki nauczania i historii karate i kobudo. Opublikował dwie książki o karate: "Lekcja Karate" oraz "Bunkai Kata". Współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz z AWF w zakresie kształcenia kadr kultury fizycznej i jest wykładowcą i egzaminatorem kursów instruktora sportu karate, wykształcając ponad 500 instruktorów. Jako założyciel Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate od 2006 roku nieprzerwanie pełni funkcję Sekretarza Generalnego W.O.F. z siedzibą na Okinawie. Jest także Dyrektorem Pucharu Świata na różnych kontynentach, takich jak Europa, Ameryka i Azja. Jest pomysłodawcą oraz Przewodniczącym Kapituły Krajowej Nagrody "Sensei", przyznawanej za wybitne osiągnięcia w karate. W roku 2021 otrzymał prestiżowy stopień mistrzowski 9 dan oraz tytuł Hanshi. Jego sylwetka i wkład w karate zostały uhonorowane na wystawie "Oni też studiowali w AGH" zorganizowanej z okazji 90. rocznicy powstania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2009 roku.

Aleksander Staniszew, dzięki swemu wybitnemu wkładowi w rozwijanie i promocję karate, został uhonorowany przez różne instytucje i organizacje. Wyróżnienia, które otrzymał, obejmują m.in. nagrodę od Światowego Komitetu Karate pod przewodnictwem Gubernatora Prefektury Okinawa w 1997 roku oraz dwukrotne odznaczenie Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydentów RP w 2002 i 2013 roku. Polski Komitet Olimpijski uhonorował go Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego", a region Kielecczyzny przyznał mu Odznakę "Za Zasługi dla Kielecczyzny".

Ponadto, Aleksander Staniszew zdobył tytuł Honorowej Osobowości Miasta Pińczowa w 2007 roku oraz otrzymał tytuł Honorowego Profesora Oświaty nadany przez Premiera RP w 2009 roku. Jego zasługi zostały również docenione poprzez nadanie mu tytułu Honorowego Ambasadora Ziemi Świętokrzyskiej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W świecie sportowym Staniszew został uznany za Najpopularniejszego Trenera Powiatu Pińczowskiego w Plebiscycie Sportowym edycji 2009, 2010 i 2011 - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. Ponadto, otrzymał tytuł Człowieka 25-lecia w kategorii Edukacja Regionu Świętokrzyskiego oraz Człowieka 25-lecia Powiatu Pińczowskiego w 2014 roku. Znalazł się także na trzecim miejscu w rankingu "Złotej Dziesiątki" Ludzi 25-lecia Województwa Świętokrzyskiego.

W 2016 roku Staniszew był nominowany do prestiżowej nagrody "Świętokrzyska Viktoria" w kategorii Osobowość. Jego liczne wyróżnienia i nagrody stanowią dowód na wyjątkowe osiągnięcia oraz wpływ, jaki wywarł na rozwój karate i społeczność sportową w Polsce.

Aktualnie Aleksander Staniszew zajmuje kilka istotnych funkcji w dziedzinie karate, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Jest obecnie Sekretarzem Generalnym World Oshu Kai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation, co stanowi znaczącą pozycję w międzynarodowej organizacji z siedzibą na Okinawie, w Japonii. Ponadto, pełni rolę Prezydenta Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo, co podkreśla jego centralne miejsce w kształtowaniu społeczności karate w Polsce. Dodatkowo, Aleksander Staniszew jest również Prezesem Pińczowskiego Klubu Shorin-Ryu, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwijanie karate na poziomie lokalnym.

Słowem podsumowania

Aleksander Staniszew wniósł znaczący wkład w rozwój karate w Polsce, a jego zasługi są niepodważalne. Jak już zostało wspomniane, jest on jednym z pionierów karate w Polsce, który jako pierwszy wprowadził oryginalne techniki karate z Okinawy na polską arenę sportową. Jego starania przyczyniły się do popularyzacji tej sztuki walki w kraju.

Ponadto jako wykładowca i egzaminator kursów instruktora sportu karate, Aleksander Staniszew wykształcił ponad 500 instruktorów, którzy kontynuują jego dzieło, przekazując wiedzę i umiejętności kolejnym pokoleniom karateków. Wspomnieć jednak należy, że tylko naucza on technik karate, ale także podkreśla znaczenie wartości moralnych, etyki, i ducha tej sztuki walki. Dzięki temu jego uczniowie nie tylko stają się lepszymi karatekami, ale także lepszymi ludźmi. Jego zaangażowanie w międzynarodowe szkolenia i seminaria, zwłaszcza na Okinawie, przyczyniło się do umocnienia pozycji Polski na światowej scenie karate oraz stworzyło możliwość wymiany doświadczeń z mistrzami z różnych części świata.

Staniszew jest inicjatorem wielu międzynarodowych imprez sportowo-szkoleniowych z zakresu karate w Polsce. Dzięki tym wydarzeniom Polska stała się miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla karateków z różnych krajów. Jego tytuły naukowe oraz działalność edukacyjna w zakresie sztuk walki i kultury fizycznej przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji wśród osób zainteresowanych karate.

Dzięki swojej pracy i mentorstwu Aleksander Staniszew przyczynił się do wykształcenia wielu utalentowanych karateków, którzy osiągnęli sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie, zdobywając liczne medale i wyróżnienia. Jego wieloletnia praca, pasja oraz zaangażowanie w rozwijanie karate w Polsce zyskały uznanie zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, co czyni go postacią nieodłącznie związaną z historią i rozwojem tej sztuki walki w naszym kraju.

Choshin Chibana

Choshin Chibana był okinawskim artystą sztuk walki, który opracował karate stylu Shorin-ryu na podstawie tego, czego nauczył się od Anko Itosu.

Shorin-ryu karate

Shorin-ryu is a traditional style of karate that originates from Okinawa, specifically from the Shuri region.

Aleksander Staniszew: The Beginning of Karate in Poland

Aleksander Staniszew is an exceptional figure in the history of karate in Poland. His contribution to the development of this martial art in our country is invaluable.

Kobudo

Kobudo is a martial arts discipline that focuses on the skill of using traditional everyday objects from Okinawa, transformed into weapons.

Kobudo

Kobudo to dyscyplina sztuk walki, która koncentruje się na umiejętności posługiwania się tradycyjnymi przedmiotami codziennego użytku z Okinawy, przekształconymi w broń. 

Aleksander Staniszew, czyli początek karate w Polsce

Aleksander Staniszew to postać wyjątkowa w historii karate w Polsce. Jego wkład w rozwijanie tej sztuki walki na naszym terenie jest nieoceniony.

Baza wiedzy

Choshin Chibana

Choshin Chibana był okinawskim artystą sztuk walki, który opracował karate stylu Shorin-ryu na podstawie tego, czego nauczył się od Anko Itosu.

Kobudo

Kobudo to dyscyplina sztuk walki, która koncentruje się na umiejętności posługiwania się tradycyjnymi przedmiotami codziennego użytku z Okinawy, przekształconymi w broń. 

Aleksander Staniszew, czyli początek karate w Polsce

Aleksander Staniszew to postać wyjątkowa w historii karate w Polsce. Jego wkład w rozwijanie tej sztuki walki na naszym terenie jest nieoceniony.

Shorin-ryu karate

Shorin-ryu to tradycyjny styl karate, który wywodzi się z Okinawy, a konkretnie z regionu Shuri. Nazwa „Shorin-ryu” dosłownie oznacza "szkołę małego lasu" lub "szkołę małego drzewa" i odnosi się do okoliczności powstania tego stylu.

Kenyu Chinen

Kenyu Chinen uznawany jako wybitna postać w świecie karate i kobudo, która wniosła znaczący wkład w rozwijanie i promocję tych tradycyjnych okinawskich sztuk walki zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 

Okinawa karate

Wpływ karate na kulturę i społeczeństwo jest trudny do przecenienia, a jego korzenie sięgają głęboko w historię Okinawy. To