Katsuya Miyahira

Katsuya Miyahira: sukcesor Shorin-Ryu Karate

Katsuya Miyahira jest jedną z najważniejszych postaci w świecie karate Shorin-Ryu. Jako sukcesor i główny opiekun tego tradycyjnego stylu karate, Miyahira odgrywa kluczową rolę w zachowaniu i rozwoju dziedzictwa mistrza Sokona Matsumury.

Katsuya Miyahira urodził się w 16.08.1918 roku, a zmarł 28.11.2010 roku. Był wybitnym okinawskim ekspertem w dziedzinie sztuk walki, który osiągnął najwyższy stopień mistrza w stylu Okinawan Karate Shorin-ryu Shido-kan i pełnił funkcję prezesa Okinawa Shorin-ryu Karate Association. Posiadał imponujący stopień Hanshi, 10 Dan. Po śmierci swojego mentora, Chōshina Chibany, Miyahira stworzył odnogę Shido-kan w ramach tradycyjnego Kobayashi Shorin-ryu. Warto także podkreślić, że Miyahira korzystał z nauk Anbuna Tokudy oraz Chokiego Motobu.

Historia powstania Okinawa Shorin-Ryu Shidokan

Urodzony w 1918 roku na Okinawie, Katsuya Miyahira rozpoczął swoją fascynującą podróż w karate w wieku 14 lat, będąc pod opieką wielkiego mistrza Choshin Chibany. Od samego początku wykazywał niesamowite zaangażowanie i oddanie wobec karate. Poświęcił wiele godzin na doskonalenie swoich umiejętności technicznych i zgłębianie filozofii Shorin-Ryu.

Warto jednak zaznaczyć, że wielki Mistrz Miyahira Katsuya uczył się karate od swojego ojca już od piątego roku życia. Jego ojciec pochodził z wojskowej szkoły Toyama i miał dobre pojęcie o gimnastyce oraz sztuce walki mieczem (Kendo). Głębsze studia karate rozpoczął w kwietniu 1933 roku pod kierunkiem Chibany Choshina, ucząc się tradycyjnego Shuri-te. Był także pod wpływem starszych uczniów Dojo, takich jak Yoshitsugu Teichi, Kangi Shoya, Yasuyoshi Kamikosu, Tsuguyoshi Miyagi, Chozo Nakama i Shinji Tawada. Od września tego samego roku miał także możliwość treningów na Uniwersytecie Shuri pod kierunkiem Tokudy Anbuna, innego ucznia "Anko" Yasutsunesa Itosu. Później Miyahira pogłębiał swoją wiedzę głównie w dziedzinie Kumite w dojach Motobu Chokiego.

Ostatnie lata II wojny światowej mistrz Miyahira spędził jako nauczyciel w Mandżurii, doświadczając wielu trudności i ubóstwa. Po powrocie na Okinawę, na podstawie tych doświadczeń, postanowił dać młodym ludziom szansę na poprawę życia i ochronę siebie. Założył więc swoje pierwsze dojo w swoim rodzinnym mieście Nishihara i nazwał je Shidokan. W kolejnych latach powstało więcej dojów Shidokan. Od 1953 roku Miyahira Karate nauczał na Uniwersytecie Ryukyu. W 1956 roku zbudował dojo Shidokan w ogrodzie swojego domu w Tsuboya.

Wielki Mistrz Miyahira zawsze pozostawał wierny tradycyjnym metodom Shuri-te w swoim treningu. Podstawowe zasady w Dojo Wielkiego Mistrza Miyahiry to odpowiednio: dąż do doskonałego kształtu swojej osobowości, zachowuj ducha stałego wysiłku, powstrzymuj młodzieńczy zapał, przestrzegaj etykiety.

Pierwsza zasada i źródło Shidôkan

Warto przypomnieć, że Okinawa Shorin-Ryu Karate, to najstarszy znanym stylem karate, który jest określany jako "Honto No Te Wa Shuri-Te Dake Da" lub "Jedynym prawdziwym TE jest tylko Shuri-Te". Jego twórcą był Sokon "Bushi" Matsumura, który pełnił funkcję głównego strażnika królów Ryukyu. Mistrz Matsumura nadał swojemu stylowi nazwę Shuri Te. Jeden z najbardziej znanym uczniów Matsumury był Anko Itosu, który odegrał kluczową rolę w modernizacji karate i ostatecznie sformułowaniu stylu.

Po Anko Itosu, mistrz Choshin Chibana (10 dan) w 1933 roku dokonał zmiany nazwy stylu z Shuri Te na Okinawa Shorin-Ryu oraz założył pierwszą organizację stylową - Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association w 1948 roku.

Śmierć mistrza Chibany w 1969 roku oznaczała przełomowy moment w karierze Katsuyi Miyahiry. Został mianowany jego następcą i objął stanowisko przewodniczącego Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Association. To wydarzenie stanowiło zwrot w jego życiu i zawodowej karierze. Został mianowany strażnikiem dziedzictwa Shorin-Ryu Karate i kontynuatorem nauk mistrza.

Jednak Miyahira nie tylko zachowywał tradycje Shorin-Ryu, ale również przyczynił się do jego dalszego rozwoju, wzbogacając go o własne doświadczenia i spostrzeżenia. Jego podejście do karate opierało się na pełnym zrozumieniu technik, ich praktycznym zastosowaniach w samoobronie oraz na rozwijaniu umiejętności fizycznych i duchowych swoich uczniów.

Dzięki Miyahirze, Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Association stało się jednym z najbardziej cenionych i renomowanych stowarzyszeń karate na całym świecie. Jego niezłomne zaangażowanie w zachowanie autentycznego charakteru Shorin-Ryu oraz troska o rozwijanie swoich uczniów zdobyły uznanie zarówno w Japonii, jak i za granicą.

Podstawową zasadą Shidôkan jest pozbywanie się niepotrzebnych ruchów, dążenie do racjonalnego karate, zachowanie równowagi i spokoju, uczenie gorących głów wspólnej praktyki karate oraz dążenie do harmonii (pracy zespołowej).

Sensei Miyahira naucza, że idealny karateka ma "rękę diabła, ale serce Buddy." Szkoła Shidokan nie może ograniczać się do aspektów sportowych czy zdrowotnych karate. Mistrz Miyahira widzi w wiecznym praktykowaniu karate nie cel sam w sobie, ale środek do wyższego celu, jakim jest kształtowanie charakteru człowieka.

W 1967 roku Wielki Mistrz Miyahira otrzymał stopień 9 Dan Hanshi od samego Chibany. Dwa lata później, po śmierci Chibany, (o czym zostało wspomniane) Wielki Mistrz Miyahira został jego następcą jako prezes Okinawa Shorin Ryu Karatedo Kyokai. Był także prezesem International Okinawa Shorin Ryu Shidokan Karatedo Association, którą sam założył. We wrześniu 1978 roku otrzymał stopień 10 Dan Hanshi. W 1986 roku Prefektura Okinawa mianowała go prezesem Federacji Karatedo na całej prefekturze Okinawa. W 1989 roku Japońska Rada Sztuk Walki uhonorowała Wielkiego Mistrza Miyahirę za jego zasługi. Jako wyjątkowe wyróżnienie za jego wkład w kontynuację tradycji Karatedo w duchu jego poprzedników, w 1990 roku otrzymał 9. nagrodę Budo od Konferencji Nippon Karatedo.

Shorin-Ryu na różnych kontynentach

Jako mistrz karate, Katsuya Miyahira odbywał liczne podróże, prowadząc seminaria i prezentując swoje niezrównane umiejętności na różnych kontynentach. Jego nauki przekraczały granice kulturowe, inspirując i wpływając na tysiące karateków na całym świecie. Jego podejście do karate, oparte na harmonii ciała i umysłu, skupiało się na doskonaleniu technik i osobistym doskonaleniu.

Jednym z najbardziej doniosłych aspektów dziedzictwa Miyahiry była jego wierność filozofii karate, która nie tylko kładła nacisk na aspekty fizyczne, ale także na rozwijanie umysłu i ducha. Pod jego kierunkiem, Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Association stało się przewodnikiem dla całej generacji karateków, którzy czerpali inspirację z jego mądrości i doświadczenia.

Jego poświęcenie karate nie ograniczało się jedynie do nauki i treningu, ale obejmowało również działania na rzecz rozwoju karate jako dyscypliny sportowej. Katsuya Miyahira aktywnie uczestniczył w organizacji turniejów i wydarzeń karate na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Dzięki jego wysiłkom, Shorin-Ryu Karate zdobyło popularność i uznanie na arenie międzynarodowej.

Rozpowszechnianie Okinawa Shorin-ryu Shidokan Styl Shidokan Wielkiego Mistrza Miyahiry rozprzestrzenił się teraz poza Okinawą na wielu obszarach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, Filipinach, Guam, Francji, Hiszpanii i Australii.

Skromność i pokora

Niemniej jednak, pomimo wszystkich swoich osiągnięć, Miyahira pozostawał skromnym i pokornym człowiekiem, zawsze gotowym do nauki i dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Jego oddanie karate i dążenie do doskonałości stanowią przykład dla wszystkich praktykujących tę sztukę walki.

Katsuya Miyahira nie tylko był spadkobiercą Shorin-Ryu Karate, ale także ikoną karate i wzorem dla kolejnych pokoleń karateków. Jego wkład w rozwijanie i popularyzację Shorin-Ryu Karate jest nieoceniony, a jego nauki dotykają serc i umysłów wielu ludzi na całym świecie.

Jako mistrz karate, Katsuya Miyahira kształtował przyszłość tej sztuki walki, przekazując młodszym adeptom wartości, umiejętności i duchową siłę. Jego oddanie dla sztuki walki i misja zachowania Shorin-Ryu Karate stanowią inspirację dla wszystkich praktykujących tę sztukę walki, którzy dążą do doskonałości zarówno na macie treningowej, jak i w życiu codziennym.

Podsumowanie

Historia Shidō-kan rozpoczęła się w październiku 1948 roku, kiedy Katsuya Miyahira założył swoją pierwszą salę treningową karate w Kanehisa, Nishihara, Okinawa, po uzyskaniu Certyfikatu Shihan (4. dan) od Chōshina Chibany. Sensei Miyahira osiągnął 10. Dan w 1978 roku. Wybrał nazwę swojej sali Shidō-kan, co dosłownie oznacza "Dom Drogi Wojownika". Termin "Shidō" został zaczerpnięty z "Analects" Konfucjusza.

Warto zaznaczyć, że należy odróżnić Shidō-kan Katsuyi Miyahiry od nowszego japońskiego Shidōkan, założonego przez Yoshijiego Soeno w 1981 roku, jako inny styl karate knockdown. Okinawski Shidokan poprzedza japoński Shidokan o 33 lata.

Tworzenie Shorin-ryū Shidō-kan miało miejsce w kontekście Shorin-ryu Karate Chōshina Chibany, gdzie pięciu jego zaawansowanych uczniów osiągnęło 9 dan. Po śmierci mistrza Chibany w 1969 roku, najstarszy z jego uczniów, Katsuya Miyahira, otrzymał oficjalne pieczęcie organizacji (hanko) i został wybrany na prezesa Okinawa Shorin-ryū Karate-dō Association / Kyokai (OSKK). Uczniowie mistrza Chibany podzielili się na różne szkoły w ramach stylu karate Shorin-ryū, a Miyahira stanął na czele głównej gałęzi, obecnie znanej jako styl Shidō-kan, nazwanej na cześć jego dojo. Inni założyli również swoje odłamy, takie jak Shorinkan, Kyudokan, Kushin-ryu, na czele których stali odpowiednio Shuguro Nakazato, Yuchoku Higa, Chozo Nakama i Kensei Kinjo.

Choshin Chibana

Choshin Chibana był okinawskim artystą sztuk walki, który opracował karate stylu Shorin-ryu na podstawie tego, czego nauczył się od Anko Itosu.

Shorin-ryu karate

Shorin-ryu is a traditional style of karate that originates from Okinawa, specifically from the Shuri region.

Aleksander Staniszew: The Beginning of Karate in Poland

Aleksander Staniszew is an exceptional figure in the history of karate in Poland. His contribution to the development of this martial art in our country is invaluable.

Kobudo

Kobudo is a martial arts discipline that focuses on the skill of using traditional everyday objects from Okinawa, transformed into weapons.

Kobudo

Kobudo to dyscyplina sztuk walki, która koncentruje się na umiejętności posługiwania się tradycyjnymi przedmiotami codziennego użytku z Okinawy, przekształconymi w broń. 

Aleksander Staniszew, czyli początek karate w Polsce

Aleksander Staniszew to postać wyjątkowa w historii karate w Polsce. Jego wkład w rozwijanie tej sztuki walki na naszym terenie jest nieoceniony.

Baza wiedzy

Choshin Chibana

Choshin Chibana był okinawskim artystą sztuk walki, który opracował karate stylu Shorin-ryu na podstawie tego, czego nauczył się od Anko Itosu.

Kobudo

Kobudo to dyscyplina sztuk walki, która koncentruje się na umiejętności posługiwania się tradycyjnymi przedmiotami codziennego użytku z Okinawy, przekształconymi w broń. 

Aleksander Staniszew, czyli początek karate w Polsce

Aleksander Staniszew to postać wyjątkowa w historii karate w Polsce. Jego wkład w rozwijanie tej sztuki walki na naszym terenie jest nieoceniony.

Shorin-ryu karate

Shorin-ryu to tradycyjny styl karate, który wywodzi się z Okinawy, a konkretnie z regionu Shuri. Nazwa „Shorin-ryu” dosłownie oznacza "szkołę małego lasu" lub "szkołę małego drzewa" i odnosi się do okoliczności powstania tego stylu.

Kenyu Chinen

Kenyu Chinen uznawany jako wybitna postać w świecie karate i kobudo, która wniosła znaczący wkład w rozwijanie i promocję tych tradycyjnych okinawskich sztuk walki zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 

Okinawa karate

Wpływ karate na kulturę i społeczeństwo jest trudny do przecenienia, a jego korzenie sięgają głęboko w historię Okinawy. To